Zmiany w Zarządzie MPR „Sarmatia” Sp. z o.o.

Decyzją Wspólnika z dniem 8 lutego 2013 roku Pan Alexander Sakandelidze został odwołany z funkcji Członka Zarządu MPR „Sarmatia” Sp z o.o., jako przedstawiciel GOGC S.A.  W tym samym dniu GOGC S.A., działając jako wspólnik Spółki, powołał Pana Irakli Chkhaidze do...

Wszczęto postępowanie środowiskowe

Zgodnie z obwieszczeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie w dniu 6 lutego 2013 roku na wniosek MPR „Sarmatia” Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia –...