Zmiany w Zarządzie MPR „Sarmatia” sp. z o.o.

Decyzją Wspólnika z dniem 9 lutego 2018 roku do Zarządu MPR „Sarmatia” sp. z o.o. został powołany Pan Rafał Miland, jako przedstawiciel PERN S.A. Pan Rafał Miland zastąpił na tym stanowisku Pana Rafała Oleszkiewicza. Zarząd MPR „Sarmatia” sp. z o.o. pragnie wyrazić...