Zarząd MPR „Sarmatia” Sp. z o.o. informuje o zakończeniu etapu wniesienia projektu budowy rurociągu naftowego Brody – Płock do Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. Trasa przyszłego ropociągu został umiejscowiona w planach wszystkich 19 gmin, przez które ona będzie przebiegała.

Zakończenie tego etapu otwiera dla Spółki możliwość zgłoszenia się o wydanie decyzji środowiskowej dla realizacji projektu budowy rurociągu naftowego Brody – Płock.