W dniu 18 stycznia 2013 roku Rada Miasta Ostrów Lubelski  zatwierdziła wniesienie trasy rurociągu naftowego Brody – Płock do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy.