MPR "Sarmatia" sp. z o.o.

Międzynarodowe Przedsiębiorstwo Rurociągowe

Historia Spółki

Międzynarodowe Przedsiębiorstwo Rurociągowe  „Sarmatia” sp. z o.o. zostało  powołane w 2004 roku przez dwóch udziałowców – polską spółkę PERN „Przyjaźń” S.A. (obecnie PERN S.A.) oraz ukraińską spółkę O.S.A. „Ukrtransnafta”.

Dowiedz się więcej →

Zarząd

Zarząd MPR „Sarmatia” sp. z o.o. jest wielonarodowy. Do jego składu wyznaczani są wyłącznie przedstawiciele udziałowców – państwowych spółek z branży paliwowo-energetycznej z pięciu krajów.

Dowiedz się więcej →

Misja

MPR „Sarmatia” sp. z o.o. zostało założone w celu przygotowania i realizacji projektu Euro-Azjatyckiego Korytarza Transportu Ropy Naftowej oraz budowy jego części integralnej: rurociągu naftowego Brody– Adamowo.

Dowiedz się więcej →

Udziałowcy MPR „Sarmatia” sp. z o.o.

SOCAR

SOCAR

Państwowa Spółka Naftowa Republiki Azerbejdżanu (SOCAR) – narodowy potentat Azerbejdżanu w branży paliwowo-energetycznej.  Prowadzi działalność poszukiwawczo-wydobywczą, zarządza systemami transportu ropy naftowej i gazu ziemnego, zajmuje się także handlem ropy naftowej i produktów petrochemicznych na rynku krajowym i międzynarodowym.

GOGC

GOGC

Gruzińska Korporacja Naftowo–Gazowa (GOGC) Spółka Akcyjna – jest kluczową spółką sektora ropy i gazu Gruzji. Spółka zarządza systemem przesyłowym ropy naftowej (ropociągi WREP i BTC), gazu ziemnego (gazociągi SCP i  NSMP), prowadzi również działalność w zakresie wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej we współpracy z innymi podmiotami.

S.A. „Ukrtransnafta”

S.A. „Ukrtransnafta”

Spółka Akcyjna „Ukrtransnafta” jest narodowym operatorem sytemu rurociągów przesyłowych oraz infrastruktury towarzyszącej w Ukrainie. Zarządza ona siecią rurociągów naftowych i produktowych, bazami magazynowymi do przechowywania ropy naftowej i paliw płynnych oraz morskim terminalem naftowym w Piwdennym.

PERN S.A.

PERN S.A.

Grupa PERN jest polskim i regionalnym liderem logistyki naftowej. Zarządza siecią rurociągów naftowych i produktowych, posiada około 3,5 mln m³ pojemności magazynowej na ropę naftową oraz około 1,8 mln m³ na paliwa płynne. Dysponuje morskim terminalem przeładunkowym o mocy 40 mln ton ropy naftowej na rok oraz 4 mln ton paliw rocznie.

AB „Klaipedos Nafta”

AB „Klaipedos Nafta”

AB “Klaipedos Nafta” jest litewską spółką Skarbu Państwa, która zarządza morskim terminalem naftowym w Kłajpedzie oraz terminalem przeładunkowym i bazą magazynową Subačius. Spółka dysponuje pojemnościami magazynowymi dla przechowywania ropy naftowej oraz paliw płynnych na poziomie 778 tyś. m³. Jest również operatorem terminala LNG.

Kapitał założycielski

Kapitał założycielski MPR „Sarmatia” sp. z o.o. wynosi 27 873 500 (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset) złotych i dzieli się na 55 747 (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500 (słownie: pięćset) złotych każdy.

  • SOCAR 25,32% 25,32%
  • GOGC 16,10% 16,10%
  • UKRTRANSNAFTA 28,79% 28,79%
  • PERN S.A.  28,79% 28,79%
  • AB Klaipedos Nafta 1% 1%

ul. Książęca 19/7,

00-498 Warszawa

sarmatia@sarmatia.com.pl

+48 22 504 07 70

© 2018 MPR "Sarmatia" sp. z o.o. All Rights Reserved