Kontakt

Napisz do nas

Adres korespondencyjny

MPR „Sarmatia” sp. z o.o.

ul. Książęca 19/7

(Holland Park, budynek OSCAR) 

00–498 Warszawa

tel.:    +48 (22) 504 07 70

faks:  +48 (22) 504 07 71

e-mail: sarmatia@sarmatia.com.pl

Dane rejestracyjne

Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestr Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla M. ST. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000224805
NIP: 107-000-17-49
REGON: 140002677
D-U-N-S®: 522595636

Kapitał zakładowy: 29 873 500,00 PLN

MPR Sarmatia sp. z o.o.

Nasz office

ul. Książęca 19/7,

00-498 Warszawa

sarmatia@sarmatia.com.pl

+48 22 504 07 70

© 2018 MPR "Sarmatia" sp. z o.o. All Rights Reserved