Rozpoczynają się konsultacje społeczne

        Informujemy, że w ramach procedury wprowadzenia zmian do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz przygotowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) dla przebiegu przyszłego rurociągu...