Nowy Prezes Zarządu

W dniu 16 września 2010 roku uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MPR „Sarmatia” Sp. z o.o. na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki został powołany Pan Vitaliy Baylarbayev. Pan Baylarbayev od 2007 roku jest niezmiennym przedstawicielem SOCAR w...

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników

W dniu 16 września 2010 roku w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MPR „Sarmatia” Sp. z o.o. Zgromadzenie wprowadziło zmiany do Umowy Spółki dotyczące trybu powołania Prezesa Zarządu Spółki.

Zmiany w Zarządzie

Zarząd MPR „Sarmatia” Sp. z o.o. informuje, że Pan Marcin Jastrzębski w dniu 14 czerwca 2010 roku odszedł ze stanowiska Prezesa Zarządu Spółki. W dniu 16 czerwca 2010 roku Pan Jurgis Ausra został odwołany ze stanowiska Członka Zarządu MPR...