Zgodnie z mechanizmem rotacji, przewidzianym Umową Spółki, w dniu 1 stycznia 2024 roku Prezesem MPR „Sarmatia” sp. z o.o. został Pan Paweł Wysocki – delegowany do składu Zarządu przez Udziałowca Spółki – PERN S.A.

Pan Vitaliy Baylarbayov, który do tej pory pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki, kontynuuje pracę w Zarządzie MPR „Sarmatia” sp. z o.o. na stanowisku Członka Zarządu.