Zgodnie z obwieszczeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie w dniu 6 lutego 2013 roku na wniosek MPR „Sarmatia” Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia – „Budowa rurociągu naftowego Brody – Płock z możliwością jego przedłużenia do Gdańska lub w kierunku zachodnim”. Postępowanie jest prowadzone w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białym Stoku.