Zmiany w Zarządzie MPR „Sarmatia” Sp. z o.o.

Zgodnie z mechanizmem rotacji, przewidzianym Umową Spółki, w dniu 1 stycznia 2012 roku Prezesem MPR „Sarmatia” Sp. z o.o. został Pan Robert Stępień – delegowany do składu Zarządu przez Udziałowca Spółki  – PERN „Przyjaźń” S.A. Pan Vitaliy Baylarbayov, który do...