Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne projektów, kandydujących na listę projektów priorytetowych PECI/PMI Wspólnoty Energetycznej

Projekt budowy rurociągu naftowego Brody – Adamowo jest poddany konsultacjom społecznym jako kandydat na umieszczenie na liście projektów priorytetowych Wspólnoty Energetycznej. Projekt ubiega się o uzyskanie statusu PECI (Project of Energy Community Interest).

Organizatorem konsultacji jest Sekretariat Wspólnoty Energetycznej.

Termin przeprowadzenia konsultacji społecznych 30 marca – 30 kwietnia 2020 r.

Organizatorzy zapraszają do udziału w konsultacjach społecznych przedstawicieli władz państwowych, firm, stowarzyszeń branżowcy, sektora MŚP, organizacji konsumenckich, związków zawodowych, organizacji pozarządowych, organizacji ekologicznych, firm konsultingowych, federacje pracowników i pracodawców, inne odpowiednie zainteresowane strony oraz zwykłych obywateli.

Bardziej szczegółowe informacje na temat prowadzonych konsultacji społecznych można uzyskać na stronie internetowej Wspólnoty Energetycznej.

W celach udziału w konsultacjach społecznych niezbędne jest wypełnienie ankiety na stronie internetowej Wspólnoty Energetycznej. Na życzenie uczestnika konsultacji udział w nich może być anonimowy.

Wyniki konsultacji społecznych zostaną opublikowane na stronie internetowej Wspólnoty Energetycznej.

ul. Książęca 19/7,

00-498 Warszawa

sarmatia@sarmatia.com.pl

+48 22 504 07 70

© 2018 MPR "Sarmatia" sp. z o.o. All Rights Reserved