Zmiany w Zarządzie MPR „Sarmatia” Sp. z o.o.

Decyzją Wspólnika z dniem 20 maja 2013 roku Pan Andrzej Żelechowski został powołany do Zarządu MPR „Sarmatia” Sp z o.o., jako przedstawiciel PERN „Przyjaźń” S.A. Pan Andrzej Żelechowski zmienił na tym stanowisku Pana Tomasza Sobotę w związku z jego...