Zakończono notyfikację pomocy publicznej dla projektu

W dniu 6 marca 2013 roku Komisja Europejska zakończyła postępowanie w sprawie notyfikacji pomocy publicznej dla projektu pod tytułem „Budowa rurociągu naftowego Brody – Płock z możliwością jego przedłużenia do Gdańska lub w kierunku zachodnim”. Postępowanie dotyczyło...