Projekt budowy rurociągu naftowego Brody-Adamowo

Istota i znaczenie projektu

Planowany rurociąg naftowy Brody–Adamowo jest integralnym i ­- na dzień dzisiejszy – jedynym brakującym ogniwem przyszłego Euroazjatyckiego Korytarza Transportu Ropy Naftowej. Jego wybudowanie pozwoli na uruchomienie stałych dostaw ropy naftowej z regionu Morza Kaspijskiego do odbiorców europejskich przez wspomniany korytarz. Rurociąg Brody–Adamowo połączy również polski (europejski) system przesyłu ropy naftowej z systemem ukraińskim, a jednocześnie umożliwi połączenie północnej i południowej nitki rurociągu „Przyjaźń” na terenie Unii. Stanie się on kluczowym elementem strategicznym infrastruktury energetycznej w tej części Europy. Będzie on trzecim źródłem, tworzącym możliwości dostaw ropy naftowej zaraz po rurociągu „Przyjaźń” i terminalu w Gdańsku. Rurociąg ten zwiększy bezpieczeństwo energetyczne Europy w zakresie dostaw ropy naftowej poprzez dywersyfikację źródeł i dróg dostarczenia tego surowca, co stanowi priorytet w polityce energetycznej Unii Europejskiej. Umożliwi on dostarczanie ropy naftowej z regionu Morza Kaspijskiego do polskich rafinerii oraz jej przesył tranzytowy w kierunku krajów nadbałtyckich, w tym Niemiec.

Budowa rurociągu w podobny sposób wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Ukrainy. Zakłada się techniczną możliwość wykorzystania ropociągu Brody–Adamowo nie tylko w kierunku bezpośrednim, lecz również rewersyjnym. Pozwoli to w sytuacjach kryzysowych, skutkujących zakłóceniem dostaw ropy naftowej z Morza Czarnego i Rosji, zaopatrywać Ukrainę i inne kraje europejskie w ten surowiec energetyczny z kierunku Morza Północnego i Bałtyckiego.

Ponadto projekt sprzyja zmniejszeniu ruchu tankowców przez Cieśninę Bosforską i Cieśniny Duńskie, zmniejszając tym samym zagrożenia dla środowiska związane z emisją spalin oraz ewentualnymi awariami statków.

 

Opis projektu

Projekt przewiduje budowę rurociągu naftowego o średnicy 700 mm, łączącego główną stację przepompową „Brody” (Ukraina, końcowy punkt istniejącego ropociągu Odessa (MNT Pivdenne)–Brody) oraz punkt podłączenia do południowej nitki systemu rurociągów przesyłowych „Druzhba”) z bazą magazynową w Adamowie, gdzie zostanie on podłączony do systemu dalekosiężnych rurociągów naftowych „Przyjaźń” (północna nitka rurociągów „Druzhba”). Długość ropociągu wyniesie 396,3 km, z czego 270,6 km rur zostanie zainstalowana po stronie polskiej , a 125,7 km po stronie ukraińskiej. Infrastruktura towarzysząca będzie obejmowała wybudowanie stacji pomp w Brodach, 29 stacji zaworowych oraz systemu sterowania SCADA. Ciśnienie robocze ropociągu wyniesie 6,5 MPa.  Początkowa przepustowość ropociągu wyniesie 10 MTA. W przyszłości, w razie zapotrzebowania na dostawy większych ilości ropy naftowej z regionu Morza Kaspijskiego, przepustowość rurociągu może być zwiększona do 20 MTA. W tym celu konieczne będzie wybudowanie dwóch dodatkowych stacji pomp na terenie Polski.

Projekt zakłada techniczną możliwość rewersyjnego wykorzystania rurociągu naftowego Brody–Adamowo. W sytuacjach kryzysowych można będzie tłoczyć nim ropę naftową z Bałtyku do odbiorców w Ukrainie oraz innych krajach europejskich.

Mapa projektu budowy rurociągu naftowego Brody – Adamowo

ul. Książęca 19/7,

00-498 Warszawa

sarmatia@sarmatia.com.pl

+48 22 504 07 70

© 2018 MPR "Sarmatia" sp. z o.o. All Rights Reserved