Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki

Zarząd MPR „Sarmatia” Sp. z o.o. informuje, że w dniu 5 kwietnia  2012 roku w Warszawie w siedzibie Spółki odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki. Zgromadzenie podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 14.000.000 złotych do...