Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników MPR „Sarmatia” Sp. z o.o.

LogoSarmatia9

 

 

Zarząd MPR „Sarmatia” Sp. z o.o. informuje, że w dniu 22 czerwca 2016 roku w Warszawie odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki.

Zgromadzenie zatwierdziło Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku obrotowym, Sprawozdanie finansowe Spółki za 2015 rok obrotowy oraz podjęło Uchwałę w przedmiocie pokrycia strat powstałych w roku ubiegłym.

Zgromadzenie w drodze podjęcia uchwał udzieliło absolutorium Prezesowi oraz Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2015 roku.

Zmiana adresu biura MPR „Sarmatia” Sp. z o.o.

LogoSarmatia9

 

 

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 5 maja 2016 roku zmianie uległ adres biura MPR „Sarmatia” Sp. z o.o.  

Nasz nowy adres:

MPR „Sarmatia” Sp. z o.o.

ul. Książęca 19/7

(Holland Park, budynek OSCAR) 

00 – 498 Warszawa

Numery telefonów i maile pozostają bez zmian.

Zmiany w Zarządzie MPR „Sarmatia” Sp. z o.o.

LogoSarmatia9

 

 

Decyzją Wspólnika z dniem 5 kwietnia 2016 roku do Zarządu MPR „Sarmatia” Sp z o.o. został powołany Pan Igor Wasilewski, jako przedstawiciel PERN S.A.

Pan Igor Wasilewski zmienił na tym stanowisku Pana Mariusza Obszyńskiego.

Zarząd MPR „Sarmatia” Sp z o.o. pragnie wyrazić serdeczne podziękowanie Panu Mariuszu Obszyńskiemu za współpracę i życzy sukcesów w jego dalszej działalności.

Zgodnie z zapisami Umowy Spółki, od dnia 1 stycznia 2016 roku obowiązki Prezesa Spółki pełni przedstawiciel PERN S.A.

Zmiany w Zarządzie MPR „Sarmatia” Sp. z o.o.

LogoSarmatia9

 

 

Zgodnie z mechanizmem rotacji, przewidzianym Umową Spółki, w dniu 1 stycznia 2016 roku Prezesem MPR „Sarmatia” Sp. z o.o. został Pan Mariusz Obszyński – delegowany do składu Zarządu przez Udziałowca Spółki – PERN „Przyjaźń” S.A.

Pan Vitaliy Baylarbayov, który do tej pory pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki, kontynuuje pracę w Zarządzie MPR „Sarmatia” Sp. z o.o. na stanowisku Członka Zarządu.

Prezes Zarządu odznaczony orderem „Shohrat”

Şöhrət_ordeni_(Azərbaycan)-lent.svg

 

W dniu 18 września 2015 roku Pan Vitaliy Baylarbayov Prezes Zarządu MPR „Sarmatia” Sp. z o.o., Wiceprezes SOCAR został odznaczony przez Prezydenta Republiki Azerbejdżan Ilhama Aliyeva orderem „Shohrat” („Chwała”). Odznaczenie przyznano Panu Baylarbayovovi za „zasługi na rzecz rozwoju przemysłu naftowego Azerbejdżanu”.  Z tekstem odpowiedniego postanowienia można zapoznać się na oficjalnej stronie internetowej Prezydenta Republiki Azerbejdżan.

Order „Shohrat” to jedno z najwyższych odznaczeń państwowych Azerbejdżanu. Jest on przyznawany obywatelom Azerbejdżanu, obcokrajowcom oraz osobom bez obywatelstwa za:

  • wybitne wyniki pracy w przemyśle, transporcie, komunikacji, budownictwie oraz innych sektorach gospodarki,
  • wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju gospodarczego, naukowego, technicznego i społeczno-kulturowego,
  • szczególne zasługi dla umacniania pokoju i przyjaźni oraz wspierana współpracy międzynarodowej.

Zarząd i pracownicy MPR „Sarmatia” Sp. z o.o. mają zaszczyt złożyć gratulacje Panu Vitaliy`owi Baylarbayovowi z okazji tak wysokiego wyróżnienia, oraz życzyć mu dalszych sukcesów, wysokich osiągnięć, zdrowia, szczęścia i pomyślności jemu i jego rodzinie.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników MPR „Sarmatia” Sp. z o.o.

LogoSarmatia9

 

 

Zarząd MPR „Sarmatia” Sp. z o.o. informuje, że w dniu 17 czerwca 2015 roku w Gdańskie odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki.

Zgromadzenie zatwierdziło Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku obrotowym, Sprawozdanie finansowe Spółki za 2014 rok obrotowy oraz podjęło Uchwałę w przedmiocie pokrycia strat powstałych w roku ubiegłym.

Zgromadzenie w drodze podjęcia uchwał udzieliło absolutorium Prezesowi oraz Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2014 roku.

Zgromadzenie zatwierdziło Plan działalności oraz Plan finansowy Spółki na okres lipiec 2015 – czerwiec 2016 roku.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MPR „Sarmatia” Sp.z o.o.

LogoSarmatia9

 

 

Zarząd MPR „Sarmatia” Sp. z o.o. informuje, że w dniu 12 marca  2015 roku w Warszawie w siedzibie Spółki odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki.

Zgromadzenie podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 20.060.000 złotych do kwoty 23.709.500 złotych, tj. o kwotę 3.649.500  złotych, poprzez ustanowienia 7.299 nowoutworzonych udziałów po 500 złotych każdy.

Środki z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zostaną wykorzystane na realizację zadań związanych z przygotowaniem projektu budowy rurociągu naftowego Brody – Adamowo, będącego częścią Euro-Azjatyckiego Korytarza Transportu Ropy Naftowej.

Zmiany w Zarządzie MPR „Sarmatia” Sp. z o.o.

LogoSarmatia9

 

 

Zgodnie z mechanizmem rotacji, przewidzianym Umową Spółki, w dniu 1 stycznia 2015 roku Prezesem MPR „Sarmatia” Sp. z o.o. został Pan Vitaliy Baylarbayov  – delegowany do składu Zarządu przez Udziałowca Spółki  – SOCAR.

Pan prof. dr hab. Teimuraz Gochitashvil, który do tej pory pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki, kontynuuje pracę w Zarządzie MPR „Sarmatia” Sp. z o.o. na stanowisku Członka Zarządu.

Zmiany w Zarządzie MPR „Sarmatia” Sp. z o.o.

LogoSarmatia9

 

 

Decyzją Wspólnika z dniem 11 sierpnia 2014 roku do Zarządu MPR „Sarmatia” Sp z o.o. został powołany Pan Mariusz Obszyński, jako przedstawiciel PERN „Przyjaźń” S.A.

Pan Mariusz Obszyński zmienił na tym stanowisku Pana Andrzeja Żelechowskiego.

Zarząd MPR „Sarmatia” Sp z o.o. pragnie wyrazić serdeczne podziękowanie Panu Andrzejowi Żelechowskiego za owocną współpracę oraz jego osobiste zaangażowanie w przygotowanie projektu budowy rurociągu naftowego Brody – Adamowo.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników MPR „Sarmatia” Sp. z o.o.

LogoSarmatia9

 

 

Zarząd MPR „Sarmatia” Sp. z o.o. informuje, że w dniu 25 czerwca 2014 roku w Warszawie odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki.

Zgromadzenie zatwierdziło Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku obrotowym, Sprawozdanie finansowe Spółki za 2013 rok obrotowy, podjęło Uchwałę w przedmiocie pokrycia strat powstałych w roku ubiegłym oraz Uchwałę w przedmiocie kontynuacji dalszej działalności Spółki.

Zgromadzenie w drodze podjęcia uchwał udzieliło absolutorium Prezesowi oraz Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2013 roku.