Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników MPR „Sarmatia” Sp. z o.o.

Zarząd MPR „Sarmatia” Sp. z o.o. informuje, że w dniu 9 czerwca 2017 roku w Warszawie odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki.

Zgromadzenie zatwierdziło Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku obrotowym, Sprawozdanie finansowe Spółki za 2016 rok obrotowy, podjęło Uchwałę w przedmiocie pokrycia strat powstałych w roku ubiegłym oraz Uchwałę w przedmiocie kontynuacji dalszej działalności Spółki.

[Read more…]

Projekt budowy rurociągu naftowego Brody – Płock w Miejscowym Planie Gminy Łomazy

W dniu 31 maja 2017 roku Rada Gminy Łomazy uchwaliła miejscowy plam zagospodarowania przestrzennego (MPZP) gminy Łomazy w korytarzu lokalizacji rurociągu naftowego Brody – Płock.  Celem planu jest dopuszczenie lokalizacji dalekosiężnego rurociągu przesyłowego na terenie gminy Łomazy w obszarze planu.

Z treścią podjętej Uchwały (NR XXII/162/17) oraz uchwalonym MPZP można zapoznać się na BIP Urzędu Gminy Łomazy (kliknij tu).

Zarząd MPR „Sartmatia” Sp. z o.o. korzystając z okazji składa serdeczne podziękowania  Radnym Gminy Łomazy, Wójtowi Gminy Panu Jerzemu Czyżewskiemu raz pracownikom Urzędu Gminy za pomoc i owocną współpracę przy realizacji tego zadania.

Projekt budowy rurociągu naftowego Brody – Płock w Miejscowym Planie Gminy Siennica Różana

W dniu 30 maja 2017 roku Rada Gminy Siennica Różana uchwaliła miejscowy plam zagospodarowania przestrzennego (MPZP) gminy Siennica Różana w korytarzu lokalizacji rurociągu naftowego Brody – Płock.  Celem planu jest dopuszczenie lokalizacji dalekosiężnego rurociągu przesyłowego na terenie gminy Siennica Różana w obszarze planu.

Z treścią podjętej Uchwały (Nr XXII/154/2017) oraz uchwalonym MPZP można zapoznać się na BIP Urzędu Gminy Siennica Różana (kliknij tu).

Korzystając z okazji Zarząd MPR „Sartmatia” Sp. z o.o. pragnie złożyć serdeczne podziękowania Radnym Gminy Siennica Różana, Wójtowi Gminy Panu Leszkowi Proskurze oraz pracownikom Urzędu Gminy za owocną współpracę przy realizacji tego ważnego dla projektu zadania.

Projekt budowy rurociągu naftowego Brody – Płock w Miejscowym Planie Gminy Mielnik

W dniu 26 maja 2017 roku Rada Gminy Mielnik uchwaliła miejscowy plam zagospodarowania przestrzennego (MPZP) gminy Mielnik w korytarzu lokalizacji rurociągu naftowego Brody – Płock.  Celem planu jest dopuszczenie lokalizacji dalekosiężnego rurociągu przesyłowego na terenie gminy Mielnik w obszarze planu.

Z treścią podjętej Uchwały (NR XXIII/142/17) oraz uchwalonym MPZP można zapoznać się na BIP Urzędu Gminy Mielnik (kliknij tu).

Zarząd MPR „Sartmatia” Sp. z o.o. korzystając z okazji składa serdeczne podziękowania Radnym Gminy Mielnik, Wójtowi Gminy Panu Eugeniuszowi Wichowskiemu oraz pracownikom Urzędu Gminy za owocną współpracę przy przygotowaniu i uchwaleniu planu.

Projekt budowy rurociągu naftowego Brody – Płock w Miejscowym Planie Gminy Lęśniowice

W dniu 25 maja 2017 roku Rada Gminy Leśniowice uchwaliła miejscowy plam zagospodarowania przestrzennego (MPZP) gminy Leśniowice w korytarzu lokalizacji rurociągu naftowego Brody – Płock.  Celem planu jest dopuszczenie lokalizacji dalekosiężnego rurociągu przesyłowego na terenie gminy Leśniowice w obszarze planu.

Z treścią podjętej Uchwały (NR XIX/128/2017) oraz uchwalonym MPZP można zapoznać się na BIP Urzędu Gminy Leśniowice (kliknij tu).

Korzystając z okazji Zarząd MPR „Sartmatia” Sp. z o.o. pragnie złożyć serdeczne podziękowania Radnym Gminy Leśniowice, Wójtowi Gminy Panu Wiesławowi Radzięciakowi oraz pracownikom urzędu Gminy za owocną współpracę przy realizacji tego zadania.

Zmiany w Zarządzie MPR „Sarmatia” Sp. z o.o.

LogoSarmatia9

 

 

Decyzją Wspólnika z dniem 9 lutego 2017 roku do Zarządu MPR „Sarmatia” Sp. z o.o. został powołany Pan Rafał Oleszkiewicz, jako przedstawiciel PERN S.A.

Pan Rafał Oleszkiewicz zmienił na tym stanowisku Pana Igora Wasilewskiego.

Zarząd MPR „Sarmatia” Sp. z o.o. pragnie wyrazić serdeczne podziękowanie Panu Igorowi Wasilewskiemu za współpracę i życzy sukcesów w jego dalszej działalności.

Zmiany w Zarządzie MPR „Sarmatia” Sp. z o.o.

LogoSarmatia9

Zgodnie z mechanizmem rotacji, przewidzianym Umową Spółki, w dniu 1 stycznia 2017 roku Prezesem MPR „Sarmatia” Sp. z o.o. został Pan Mykhailo Kravchenko – delegowany do składu Zarządu przez Udziałowca Spółki – P.S.A.” Ukrtransnafta”.

Pan Igor Wasilewski, który do tej pory pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki, kontynuuje pracę w Zarządzie MPR „Sarmatia” Sp. z o.o. na stanowisku Członka Zarządu.

Rozpoczynają się konsultacje społeczne

konsultacje-spoleczne

 

 

 

 

Informujemy, że w ramach procedury wprowadzenia zmian do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz przygotowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) dla przebiegu przyszłego rurociągu naftowego Brody – Adamowo, rozpoczął się etap konsultacji społecznych.

W trakcie konsultacji mieszkańcy 9 gmin i wszyscy zainteresowani będą mieli możliwość zapoznać się z projektami w/w  dokumentów oraz zgłosić swoje ewentualne uwagi do nich.

Dla  wszystkich zainteresowanych MPR Sarmatia Sp. z o.o. wspólnie z przedstawicielami samorządów  gmin przeprowadzi serie spotkań informacyjnych. Uczestnicy spotkań będą mieć możliwość poszerzyć swoją wiedze na temat planowanej inwestycji, technicznych, środowiskowych i finansowych aspektach jej realizacji oraz uzyskać odpowiedzi na niepokojące pytania.        [Read more…]

Projekt budowy rurociągu naftowego Brody – Adamowo na nowej liście projektów wspólnego zainteresowania Wspólnoty Energetycznej

logo-energy-community

 

 

 

Rada Ministrów Wspólnoty Energetycznej na swoim 14 posiedzeniu, które odbyło się w dniu 14 października 2016 roku w Sarajewo (Bośnia i Hercegowina), zatwierdziła nową listę Projektów wspólnego zainteresowania Wspólnoty Energetycznej (PECI). Wymieniona lista jest sporządzona  na podstawie  Rozporządzenia 347/2013 w sprawie wytycznych dotyczących Transeuropejskiej infrastruktury energetycznej. Zawiera ona kluczowe projekty międzynarodowe w zakresie budowy infrastruktury związanej z przesyłem energii elektrycznej, gazu i ropy naftowej, realizacja których sprzyja integracji rynków energetycznych krajów Wspólnoty Energetycznej z rynkiem UE.

Wśród projektów istotnych dla rozwoju infrastruktury przesyłowej ropy naftowej Rada Ministrów wyselekcjonowała tylko jeden projekt, którym został projekt budowy rurociągu naftowego Brody – Adamowo. [Read more…]

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników MPR „Sarmatia” Sp. z o.o.

LogoSarmatia9

 

 

Zarząd MPR „Sarmatia” Sp. z o.o. informuje, że w dniu 22 czerwca 2016 roku w Warszawie odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki.

Zgromadzenie zatwierdziło Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku obrotowym, Sprawozdanie finansowe Spółki za 2015 rok obrotowy oraz podjęło Uchwałę w przedmiocie pokrycia strat powstałych w roku ubiegłym.

Zgromadzenie w drodze podjęcia uchwał udzieliło absolutorium Prezesowi oraz Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2015 roku.