Euro-Azjatycki Korytarz Transportu Ropy Naftowej

Tworzymy nową, niezawodną drogę dostaw Kaspijskiej ropy naftowej,  która zaczyna się w Azerbejdżanie nad Morzem Kaspijskim …

Euro-Azjatycki Korytarz Transportu Ropy Naftowej

…biegnie przez Gruzję i Morze Czarne …

Euro-Azjatycki Korytarz Transportu Ropy Naftowej

… przecina Ukrainę (morski terminal naftowy „Piwdenny” oraz ropociąg Odessa – Brody) …

Euro-Azjatycki Korytarz Transportu Ropy Naftowej

… biegnie przez Polskę (ropociąg Przyjaźń oraz ropociąg Pomorski) …

Najnowsze wiadomości

 

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników MPR „Sarmatia” sp. z o.o.

Zarząd MPR „Sarmatia” sp. z o.o. informuje, że w dniu 29 czerwca 2023 roku w Warszawie odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki. Zgromadzenie zatwierdziło Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku obrotowym, Sprawozdanie finansowe Spółki za...

Zmiany w Zarządzie MPR „Sarmatia” sp. z o.o.

Zgodnie z mechanizmem rotacji, przewidzianym Umową Spółki, w dniu 1 stycznia 2023 roku Prezesem MPR „Sarmatia” sp. z o.o. został Pan Vitaliy Baylarbayov – delegowany do składu Zarządu przez Udziałowca Spółki – SOCAR. Pan prof. dr hab. Teimuraz Gochitashvili, który do...

Zmiany w Zarządzie MPR „Sarmatia” sp. z o.o.

Zgodnie z mechanizmem rotacji, przewidzianym Umową Spółki, w dniu 1 stycznia 2022 roku Prezesem MPR „Sarmatia” sp. z o.o. został Pan Teimuraz Gochitashvili – delegowany do składu Zarządu przez Udziałowca Spółki – Gruzińską Korporację Naftowo–Gazową Spółka Akcyjna...

Projekt budowy rurociągu Brody-Adamowo to kluczowy element europejskiego systemu transportu ropy naftowej  

PCI

Projekt budowy rurociągu naftowego Brody-Adamowo należy do grupy projektów wspólnego zainteresowania Komisji Europejskiej (Projects of Common Interest – PCI).

Dowiedz się więcej →

PECI

Projekt budowy rurociągu naftowego Brody-Adamowo znajduje się również na liście projektów priorytetowych Wspólnoty Energetycznej (Projects of Energy Community Interest  – PECI).

Dowiedz się więcej →

Trasa rurociągu naftowego Brody-Adamowo

Euro - Azjatycki Korytarz Transportu Ropy Naftowej - od Morza Kaspijskiego do Morza Bałtyckiego

Euro-Azjatycki Korytarz Transportu Ropy Naftowej (EAKTR) to nowa, konkurencyjna droga dostaw ropy naftowej z regionu Morza Kaspijskiego do odbiorców w Europie.

Dowiedz się więcej

Projekt EAKTR

Głównym celem Projektu Euro-Azjatyckiego Korytarza Transportu Ropy Naftowej jest stworzenie niezawodnej drogi dostaw ropy naftowej z regionu Morza Kaspijskiego do odbiorców w Europie.

Projekt Brody-Adamowo

Projekt budowy rurociągu naftowego Brody–Adamowo jest integralną częścią Euro-Azjatyckiego Korytarza Transportu Ropy Naftowej oraz jedynym brakującym ogniwem tego korytarza.

O nas

Międzynarodowe Przedsiębiorstwo Rurociągowe „Sarmatia” sp. z o.o. jest spółką międzynarodową, powołaną przez udziałowców w celu przygotowania i realizacji projektu EAKTR.

Zamówienia

Zapraszamy wszystkie podmioty, zainteresowane nawiązaniem współpracy w zakresie realizacji zadań statutowych naszej Spółki do zapoznania się z aktualnymi informacjami na temat prowadzonych postępowań przetargowych.

Konsultacje społeczne

Prowadząc konsultacje społeczne dążymy do osiągnięcia konsensusu z mieszkańcami i organizacjami społecznymi, których bezpośrednio będą dotyczyć skutki realizacji tej inwestycji oraz do uzyskania poparcia z ich strony.

Troska o środowisko naturalne

Troska o środowisko naturalne, dążenie do zminimalizowania ingerencji w środowisko naturalne oraz zapobieganie ewentualnym szkodom to główne priorytety działalności Spółki. Inwestycja powinna być przyjazna środowisku.

ul. Książęca 19/7,

00-498 Warszawa

sarmatia@sarmatia.com.pl

+48 22 504 07 70

© 2018 MPR "Sarmatia" sp. z o.o. All Rights Reserved