Zarząd MPR „Sarmatia” Sp. z o.o. informuje o złożeniu w dniu 30 stycznia 2013 roku do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla realizacji projektu budowy rurociągu naftowego Brody – Płock.