Posiedzenie Platformy nr 3 Programu Partnerstwo Wschodnie

W dniu 27 października b.r. w Brukseli delegacja MPR „Sarmatia” Sp. z o.o. na czele z Prezesem Zarządu Spółki Panem Vitaliyem Baylarbayovym wzięła udział w posiedzeniu Platformy nr 3 „Bezpieczeństwo energetyczne” Programu Partnerstwo Wschodnie. Do składu delegacji...

Nowy Członek Zarządu

W dniu 30 września 2010 roku decyzją udziałowca – PERN „Przyjaźń” S.A. do składu Zarządu MPR „Sarmatia” Sp. z o.o. został mianowany Pan Radosław Bodio. Pan Radosław Bodio jednocześnie pełni funkcję Kierownika Działu Nadzoru...