Zmiany w Zarządzie

Decyzją Wspólnika z dniem 30 czerwca 2011 roku Pan Radosław Bodio został odwołany z funkcji Członka Zarządu MPR „Sarmatia” Sp z o.o., jako przedstawiciela PERN „Przyjaźń” S.A. Z dniem 1 lipca 2011 roku Zarząd PERN „Przyjaźń” S.A., działając jako wspólnik Spółki,...

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki

Zarząd MPR „Sarmatia” Sp. z o.o. informuje, że w dniu 30 czerwca 2011 roku w Warszawie w siedzibie Spółki odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki. Zgromadzenie zatwierdziło Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku obrotowym, Sprawozdanie...