Decyzją Wspólnika z dniem 8 lutego 2013 roku Pan Alexander Sakandelidze został odwołany z funkcji Członka Zarządu MPR „Sarmatia” Sp z o.o., jako przedstawiciel GOGC S.A. 
W tym samym dniu GOGC S.A., działając jako wspólnik Spółki, powołał Pana Irakli Chkhaidze do Zarządu MPR „Sarmatia” Sp. z o.o.   
Zarząd MPR „Sarmatia” Sp z o.o. pragnie wyrazić serdeczne podziękowanie Panu Alexandrowi Sakandelidze za współpracę i życzy sukcesów w jego dalszej działalności.