Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników MPR „Sarmatia” sp. z o.o.

Zarząd MPR „Sarmatia” sp. z o.o. informuje, że w dniu 7 czerwca 2021 roku w Warszawie odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki. Zgromadzenie zatwierdziło Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku obrotowym, Sprawozdanie finansowe Spółki za 2020...