W dniu 22 czerwca b.r. w Ministerstwie Gospodarki RP pod przewodnictwem Podsekretarza Stanu Pana Dariusza Bogdana odbyło się spotkanie poświęcone zagadnieniom środowiskowym projektu budowy rurociągu naftowego Brody – Płock.
W spotkaniu wziął udział Dyrektor Generalny Ochrony Środowiska Pan Michał Kiełsznia, przedstawiciele MPR „Sarmatia” Sp. z o.o., ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. oraz ARCADIS Sp. z o.o.
Omówiono kwestie przeprowadzenia postępowania środowiskowego, będącego jednym z kluczowych elementów przygotowania inwestycji, w tym przygotowanie Raportu oddziaływania projektu na środowisko oraz wykonanie transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko.