Decyzją Wspólnika z dniem 30 czerwca 2011 roku Pan Radosław Bodio został odwołany z funkcji Członka Zarządu MPR „Sarmatia” Sp z o.o., jako przedstawiciela PERN „Przyjaźń” S.A.
Z dniem 1 lipca 2011 roku Zarząd PERN „Przyjaźń” S.A., działając jako wspólnik Spółki, powołał Pana Roberta Stępnia do Zarządu MPR „Sarmatia” Sp. z o.o.
Z biografią Pana Roberta Stępnia można zapoznać się na stronie – Zarząd.
Zarząd MPR „Sarmatia” Sp z o.o. pragnie wyrazić serdeczne podziękowania Panu Radosławowi Bodio za jego dotychczasową pracę w Zarządzie oraz za trud i wysiłek włożony w rozwój Spółki i wykonanie powierzonych jej zadań.