Decyzją Wspólnika z dniem 16 lutego 2021 roku do Zarządu MPR „Sarmatia” sp. z o.o. został powołany Pan Paweł Wysocki jako przedstawiciel PERN S.A.