Decyzją Wspólnika z dniem 20 maja 2013 roku Pan Andrzej Żelechowski został powołany do Zarządu MPR „Sarmatia” Sp z o.o., jako przedstawiciel PERN „Przyjaźń” S.A.

Pan Andrzej Żelechowski zmienił na tym stanowisku Pana Tomasza Sobotę w związku z jego rezygnacją z funkcji Członka Zarządu MPR „Sarmatia” Sp. z o.o. złożoną w dniu 15 kwietnia 2013 roku.

Zarząd MPR „Sarmatia” Sp z o.o. pragnie wyrazić serdeczne podziękowanie Panu Tomaszowi Sobota za owocną współpracę oraz jego osobiste zaangażowanie w przygotowanie projektu budowy rurociągu naftowego Brody – Adamowo.