W dniu 27 października b.r. w Brukseli delegacja MPR „Sarmatia” Sp. z o.o. na czele z Prezesem Zarządu Spółki Panem Vitaliyem Baylarbayovym wzięła udział w posiedzeniu Platformy nr 3 „Bezpieczeństwo energetyczne” Programu Partnerstwo Wschodnie. Do składu delegacji weszli też Dyrektor Generalny Spółki Pan Sergiy Skrypka i ekspert ILF Pan Wolfram Schaefer.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Fabrizio Barbaso – Zastępca Dyrektora Generalnego DG ENER Komisji Europejskiej, wzięli w nim też udział  inni przedstawiciele KE , delegacje narodowe państw objętych Programem Partnerstwo Wschodnie.

Delegacja MPR „Sarmatia” Sp. z o.o. przedstawiła prezentację na temat „Euro-Azjatycki Korytarz Transportu Ropy Naftowej – niezawodna droga podwyższenia poziomu bezpieczeństwa energetycznego Europy”, która została pozytywnie oceniona przez uczestników posiedzenia. Projekt EAKTRN poparły w swoich wystąpieniach przedstawiciele delegacji Republiki Azerbejdżanu, Gruzji, Białorusi, Komisji Europejskiej. Według opinii Komisji Europejskiej przedstawionej w ramach raportu „Techniczne aspekty wykorzystania rurociągów naftowych prowadzących do Unii Europejskiej z terytorium krajów trzecich”  Projekt EAKTRN ma największy potencjał pod względem podwyższenia poziomu bezpieczeństwa dostaw ropy naftowej do Unii Europejskiej.


Baylarbayov

Pan Vitaliy Baylarbayov i Pan Wolfram Schaefer na posiedzeniu


Partnerstwo Wschodnie – program określający wymiar wschodni polityki Unii Europejskiej  w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Są nim objęte Azerbejdżan, Gruzja, Białoruś, Armenia, Mołdowa, Ukraina.   Projekt Partnerstwo Wschodnie został zapoczątkowany działaniami dyplomacji polskiej, wspieranymi przez Szwecję  w 2008 roku.