W dniu 30 września 2010 roku decyzją udziałowca – PERN „Przyjaźń” S.A. do składu Zarządu MPR „Sarmatia” Sp. z o.o. został mianowany Pan Radosław Bodio. Pan Radosław Bodio jednocześnie pełni funkcję Kierownika Działu Nadzoru Właścicielskiego PERN „Przyjaźń” S.A.

Z biografią Pana Bodio można zapoznać sie na stronie Zarząd.