Zarząd MPR „Sarmatia” Sp. z o.o. informuje, że w dniu 30.07.2010 roku zostało zakończone postępowanie przetargowe o numerze referencyjnym S-10/T/2 dotyczące opracowania Studium Wykonalności dla budowy rurociągu naftowego Brody – Płock z możliwością jego przedłużenia do Gdańska lub w kierunku zachodnim, Raportu o przebiegu trasy wymienionego rurociągu oraz Raportu o oddziaływaniu projektu na środowisko.

Zwycięzcą postępowania został uczestnik – ILF Beratende Ingenieure GmbH.

Zarząd MPR „Sarmatia” Sp. z o.o. gratuluje zwycięzcy oraz składa serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom postepowania i wyraża nadzieję na owocną współpracę w przyszłości.