W dniu 16 września 2010 roku w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MPR „Sarmatia” Sp. z o.o.
Zgromadzenie wprowadziło zmiany do Umowy Spółki dotyczące trybu powołania Prezesa Zarządu Spółki.