Zarząd MPR „Sarmatia” sp. z o.o. informuje, że w dniu 14 czerwca 2019 roku w Warszawie zostało zwołane Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki.

Po otwarciu Zgromadzenie Wspólników na prośbę reprezentanta PERN S.A. ogłoszono przerwę w obradach do dnia 11 lipca 2019 roku.