Decyzją Wspólnika z dniem 9 lutego 2018 roku do Zarządu MPR „Sarmatia” sp. z o.o. został powołany Pan Rafał Miland, jako przedstawiciel PERN S.A. Pan Rafał Miland zastąpił na tym stanowisku Pana Rafała Oleszkiewicza.

Zarząd MPR „Sarmatia” sp. z o.o. pragnie wyrazić serdeczne podziękowanie Rafałowi Oleszkiewiczowi  za współpracę i życzy sukcesów w jego dalszej działalności.