Decyzją Wspólnika z dniem 5 września 2019 roku do Zarządu MPR „Sarmatia” sp. z o.o. został powołany Pan Tadeusz Zwierzyński jako przedstawiciel PERN S.A.

Pan Tadeusz Zwierzyński zmienił na tym stanowisku Pana Rafała Milanda.

Zarząd MPR „Sarmatia” sp. z o.o. pragnie wyrazić serdeczne podziękowanie Panu Rafałowi Milandowi za współpracę i życzy sukcesów w jego dalszej działalności.