Decyzją Wspólnika z dniem 10 lipca 2012 roku Pan Robert Stępień został odwołany z funkcji Członka Zarządu – Prezesa Zarządu MPR „Sarmatia” Sp z o.o., jako przedstawiciela PERN „Przyjaźń” S.A.
Z dniem 11 lipca 2012 roku Zarząd PERN „Przyjaźń” S.A., działając jako wspólnik Spółki, powołał Pana Tomasza Sobota do Zarządu MPR „Sarmatia” Sp. z o.o. Zgodnie z § 17 ust. 7 Umowy Spółki Pan Tomasz Sobota obejmuje funkcję Prezesa Zarządu MPR „Sarmatia” Sp. z o.o.  
Zarząd MPR „Sarmatia” Sp z o.o. pragnie wyrazić serdeczne podziękowanie Panu Robertowi Stępień za wspaniałą współpracę oraz jego osobisty wkład i wielkie zaangażowanie się w realizację postawionych przed Spółką zadań.