Zarząd MPR „Sarmatia” sp. z o.o. informuje o zakończeniu etapu planowania przestrzennego projektu budowy rurociągu naftowego Brody – Adamowo. W ramach tego etapu trasa przyszłego ropociągu została wprowadzona do Studiów Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) wszystkich 26 gmin na terenie Polski, przez które ona przebiega. Do tych gmin należą – Horodło, Hrubieszów, Uchanie, Wojsławice, Leśniowice, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Siennica Różana, Krasnystaw, Łopiennik Górny, Puchaczów, Miasto i Gmina Łęczna, Ludwin, Serniki, Ostrów Lubelski, Niedźwiada, Siemień, Milanów, Wohyń, Komarówka Podlaska, Łomazy, Biała Podlaska, Leśna Podlaska, Konstantynów, Mielnik. W przypadku 9 gmin (Mielnik, Konstantynów, Leśna Podlaska, Biała Podlaska, Łomazy, Niedźwiada, Siennica Różana, Leśniowice, Uchanie), które wcześniej nie miały MPZP lub miały plany tylko dla części terenów, specjalnie zostały opracowane MPZP obejmujące przebieg ropociągu. Trasa ropociągu Brody – Adamowo jest wyznaczona w planach jako pas o szerokości 20 m w granicach którego w przyszłości odbędzie się budowa rurociągu naftowego. Stanem na 10.01.2019 r. wszystkie zawierające trasę ropociągu Brody – Adamowo MPZP zostały uchwalone przez Rady Gmin oraz opublikowane w Dzienniku Rządowym co oznacza, że stały się one obowiązkowymi dla wykonania.

Etap planowania przestrzennego był realizowany we ścisłej współpracy z samorządami lokalnymi, Regionalnymi Dyrekcjami Lasów Państwowych w Lublinie i Białymstoku oraz nadleśnictwami.  Przeprowadzono konsultacje społeczne w ramach, których odbyły się liczne spotkania inwestora z mieszkańcami gmin objętych inwestycją. Większość zgłoszonych przez mieszkańców uwag została uwzględniona z tym, żeby zrobić przyszłą budowę ropociągu jak najmniej uciążliwą dla właścicieli nieruchomości prze które przybiega jego trasa.

Wprowadzenie trasy rurociągu naftowego do Studiów Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego jest jednym z obowiązkowych etapów przygotowania projektu infrastrukturalnego oraz jednym z warunków spełnienie, którego jest niezbędne dla uzyskania pozwolenia na budowę.

Korzystając z okazji, Zarząd MPR „Sarmatia” sp. z o.o. pragnie serdecznie podziękować Wójtom oraz pracownikom Urzędów gmin za owocną współprace przy realizacji tak istotnego etapu. Na szczególne słowa wdzięczności zasługuje bezpośredni wykonawca – Studio Pan Aleksandra Wiszniewska, którego wiedza i doświadczenie stały się podstawa osiągniecia sukcesu.

Wszystkie MPZP z trasą rurociągu naftowego Brody – Adamowo niedługo zostaną udostępnione na stronie internetowej Spółki w dziale – Brody – Adamowo.