W dniu 11 października 2012 roku Rada Gminy Hrubieszów na swoim posiedzeniu zatwierdziła wniesienie zmian do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Wymienione zmiany uwzględniają planowaną budowę rurociągu naftowego Brody – Płock. Uchwały w tej sprawie zostały podjęte jednogłośnie.

Wniesienie trasy ropociągu Brody – Płock do miejscowych planów i studiów jest niezbędnym elementem przygotowania inwestycji. Jest to również jednym z warunków uzyskania  w niedalekiej przyszłości decyzji środowiskowej dla projektu.

Gmina Hrubieszów jest pierwszą z 19 gmin w których studia i miejscowe plany niedługo zostaną zmienione tak, żeby uwzględnić budowę ropociągu Brody – Płock.  Trasa przyszłego rurociągu naftowego po stronie polskiej wynosi około 270 km i przybiegła przez tereny należące do 26 gmin.