W dniu 14 grudnia 2012 roku Rada Miasta Łęczna na swoim posiedzeniu zatwierdziła wniesienie zmian do Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy. Wymienione zmiany uwzględniają planowaną budowę rurociągu naftowego Brody – Płock.