W dniu 29 listopada 2012 roku Rada Gminy Siemień na swoim posiedzeniu zatwierdziła wniesienie zmian do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Wymienione zmiany uwzględniają planowaną budowę rurociągu naftowego Brody – Płock.