W dniu 15 listopada 2012 roku Rada Gminy Siedliszcze na swoim posiedzeniu zatwierdziła wniesienie zmian do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Wymienione zmiany uwzględniają planowaną budowę rurociągu naftowego Brody – Płock.