W dniu 3 grudnia 2012 roku Rada Gminy Serniki na swoim posiedzeniu zatwierdziła wniesienie zmian do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Wymienione zmiany uwzględniają planowaną budowę rurociągu naftowego Brody – Płock.