konsultacje-spoleczne

 

 

 

 

Informujemy, że w ramach procedury wprowadzenia zmian do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz przygotowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) dla przebiegu przyszłego rurociągu naftowego Brody – Adamowo, rozpoczął się etap konsultacji społecznych.

W trakcie konsultacji mieszkańcy 9 gmin i wszyscy zainteresowani będą mieli możliwość zapoznać się z projektami w/w  dokumentów oraz zgłosić swoje ewentualne uwagi do nich.

Dla  wszystkich zainteresowanych MPR Sarmatia Sp. z o.o. wspólnie z przedstawicielami samorządów  gmin przeprowadzi serie spotkań informacyjnych. Uczestnicy spotkań będą mieć możliwość poszerzyć swoją wiedze na temat planowanej inwestycji, technicznych, środowiskowych i finansowych aspektach jej realizacji oraz uzyskać odpowiedzi na niepokojące pytania.       

Harmonogram spotkań wygląda następująco:

 
Gmina

 

Data i godzina

 

Miejsce przeprowadzenia spotkania

 

Leśna Podlaska

 

7.11.2016 r.

11.00

 

Urząd Gminy Leśna Podlaska

ul. Bialska 30

21-542 Leśna Podlaska

 

Łomazy

 

7.11.2016 r.

13.00

 

Urząd Gminy  Łomazy

Plac Jagielloński 27

21 – 532 Łomazy

 

Siennica Różana

 

14.11.2016 r.

11.00

 

Urząd Gminy  Siennica Różana

Siennica Różana 265 A

22-304 Siennica Różana

 

Leśniowice

 

14.11.2016 r.

13.00

 

Urząd Gminy  Leśniowice

22-122 Leśniowice

 

Mielnik

 

30.11.2016 r.

11.00

 

Urząd Gminy  Mielnik

ul. Piaskowa 38,

17-307 Mielnik

 

Biała Podlaska

 

5.12.2016 r.

11.00

 

Urząd Gminy  Biała Podlaska

ul. Prosta 31

21-500 Biała Podlaska

 

Niedźwiada

 

8.12.2016 r.

11.00

 

Urząd Gminy  Niedźwiada

Niedźwiada-Kolonia 43, 21-104 Niedźwiada

 

Projekty zmian studiów oraz MPZP są dostępne na stronach internetowych urzędów gmin.       

Zachęcamy gorąco do udziału w spotkaniach wszystkich zainteresowanych.