W dniu 25 czerwca 2012 roku XXIII sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego w drodze podjęcia uchwały wprowadziła zmiany związane z projektem budowy rurociągu naftowego Brody – Płock do Wojewódzkiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Wymieniony zmiany są niezbędnym elementem przygotowania inwestycji.

Korzystając z okazji, Zarząd Spółki pragnie złożyć serdeczne podziękowanie Marszałkowi Województwa Lubelskiego Panu Krzysztofowi Hetmanowi oraz pracownikom Biura Planowania Przestrzennego w Lublinie za pomoc i wsparcie przy realizacji tak istotnego dla projektu etapu.