W dniu 10 lipca 2013 roku Dyrektor Generalny MPR „Sarmatia” Sp. z o.o. Pan Sergiy Skrypka wziął udział w IX posiedzeniu Platformy 3 „Bezpieczeństwo energetyczne” programu Partnerstwo Wschodnie, które tym razem odbyło się w Wilnie. Spotkaniu przewodniczył Zastępca Dyrektora Generalnego DG Energy Komisji Europejskiej Pan Fabrizio Barbaso.W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele KE, członkowie delegacji narodowych państw – uczestników Partnerstwa Wschodniego, przedstawiciele spółek branży energetycznej.

Pan Sergiy Skrypka wystąpił z prezentacją na temat obecnego stanu przygotowywania projektu Euro-Azjatyckiego Korytarza Transportu Ropy Naftowej oraz jego części integralnej – projektu budowy rurociągu naftowego Brody – Adamowo. Działania Spółki w tym zakresie zostały pozytywnie oceniony przez uczestników spotkania. Wsparcie dla projektu EAKTR w swoich przemówieniach wyrazili przedstawiciele KE, delegacji Gruzji, Litwy, Polski oraz Ukrainy.

Przewodniczący Pan  Fabrizio Barbaso doceniając znaczenie projektu EAKTR dla bezpieczeństwa energetycznego Europy poinformował, że projekt jest umieszczony na wstępnej liście „projektów wspólnego zainteresowania” („Projects of Common Interest”). Planuje się, że wymieniona lista zostanie zatwierdzona przez Komisję Europejską w październiku 2013 roku. Prawo unijne nakłada na Rządy krajów obowiązek wydania wszystkich niezbędnych pozwoleń dla realizacji projektów z grona „Projects of Common Interest” w terminie nie przekraczającym 3,5 roku. Oprócz tego wymienione projekty będą mogli ubiegać się o kredyty ulgowe w Europejskim Banku Inwestycyjnym.