W dniu 23 listopada 2012 roku Rada Gminy Wojsławice  zatwierdziła wniesienie trasy rurociągu naftowego Brody – Płock do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy.