W dniu 30 listopada 2012 roku Rada Gminy Niedźwiada zatwierdziła wniesienie trasy rurociągu naftowego Brody – Płock do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy.