W dniu 26 maja 2017 roku Rada Gminy Mielnik uchwaliła miejscowy plam zagospodarowania przestrzennego (MPZP) gminy Mielnik w korytarzu lokalizacji rurociągu naftowego Brody – Płock.  Celem planu jest dopuszczenie lokalizacji dalekosiężnego rurociągu przesyłowego na terenie gminy Mielnik w obszarze planu.

Z treścią podjętej Uchwały (NR XXIII/142/17) oraz uchwalonym MPZP można zapoznać się na BIP Urzędu Gminy Mielnik (kliknij tu).

Zarząd MPR „Sartmatia” Sp. z o.o. korzystając z okazji składa serdeczne podziękowania Radnym Gminy Mielnik, Wójtowi Gminy Panu Eugeniuszowi Wichowskiemu oraz pracownikom Urzędu Gminy za owocną współpracę przy przygotowaniu i uchwaleniu planu.