W dniu 27 grudnia 2012 roku Rada Gminy Ludwin zatwierdziła wniesienie trasy rurociągu naftowego Brody – Płock do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy.