W dniu 25 maja 2017 roku Rada Gminy Leśniowice uchwaliła miejscowy plam zagospodarowania przestrzennego (MPZP) gminy Leśniowice w korytarzu lokalizacji rurociągu naftowego Brody – Płock.  Celem planu jest dopuszczenie lokalizacji dalekosiężnego rurociągu przesyłowego na terenie gminy Leśniowice w obszarze planu.

Z treścią podjętej Uchwały (NR XIX/128/2017) oraz uchwalonym MPZP można zapoznać się na BIP Urzędu Gminy Leśniowice (kliknij tu).

Korzystając z okazji Zarząd MPR „Sartmatia” Sp. z o.o. pragnie złożyć serdeczne podziękowania Radnym Gminy Leśniowice, Wójtowi Gminy Panu Wiesławowi Radzięciakowi oraz pracownikom urzędu Gminy za owocną współpracę przy realizacji tego zadania.