W dniu 30 listopada 2012 roku Rada Gminy Krasnystaw zatwierdziła wniesienie trasy rurociągu naftowego Brody – Płock do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy.