W dniu 11 grudnia 2012 roku Rada Gminy Komarówka Podlaska zatwierdziła wniesienie trasy rurociągu naftowego Brody – Płock do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy.